Home

Disaster Recovery, en solskinnshistorie

DR-øvelsen er en obligatorisk compliance-aktivitet i henhold til bankforskrifter for en gruppekritisk tjeneste som PSD2.

By
  • Arunkumar Soundar
Feb. 1 20232 min. read time
Arunkumar Soundar_2.png

Utgangspunktet for øvelsen vår var at kritiske tjenester som kjører i AWS Europe (Irland)-regionen sluttet å fungere. Det betyr at vi måtte lage hele infrastrukturen i en backup-lokasjon, distribuere applikasjonskoden og deretter viderekoble produksjonstrafikken til backup-lokasjonen. Standarden hos DNB for å utføre en slik operasjon er innen fire timer.

For en slik hendelse er det flere måter å forberede seg på:

  • En mulighet er å kjøre to kopier av systemene parallelt, og når en katastrofe inntreffer, bytter vi produksjonstrafikken til den som er upåvirket. Dette er imidlertid en kostbar løsning.
  • Et annet alternativ er å ta sikkerhetskopi av dataene og hele systemet med jevne mellomrom og gjenopprette det når en katastrofe inntreffer. Dette alternativet er billigere, men utsatt for tap av data og lenger restaureringstid.
  • Vi endte opp med en «Pilot light»-tilnærming som utnytter begge alternativene, og replikerer dataene og deler av arkitekturen på to steder kontinuerlig, men holder kun en liten del av infrastrukturen i gang i den sekundære lokasjonen.
  • Fra 4 timer, til 1 time, til 10 minutter

Under DR-øvelsen implementerte vi resten av arkitekturen, implementere applikasjonen, utførte automatiserte og manuelle tester, og ledet deretter produksjonstrafikken til det nye lokasjonen. For å sikre at vi var 100 prosent fornøyd, overførte vi 1 krone via Vipps fra en konto til en annen. Og til hele teamets glede var det vellykket.

Gjennom denne øvelsen ønsket vi å holde produksjonstrafikken trygg og upåvirket i størst mulig grad. Dette gjorde øvelsen lenger enn hva vi kunne gjort i et virkelig katastrofescenario. Sammen med automatisert testing utførte vi også manuell ende-til-ende-testing, og ytelsestesting, før vi byttet trafikken til Stockholms-lokasjonen. Inkludert alle disse aktivitetene tok det oss rundt én time å fullføre øvelsen. Men i et virkelig scenario kan vi være så raske som 10 minutter.

Open Banking-teamet er et av de første i DNB som har den serverløse arkitekturen på AWS og gjennomført DR-øvelsen.

  • Disasterrecovery
  • DR
  • Cloud
  • Openbanking
vipps skjermdump.png
Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of DNB.

© DNB