Hvordan vekke techinteressen hos kvinner som ikke har kodet før?

Siden sin oppstart i februar 2023, har engasjerte tech-kvinner arrangert kodekvelder for DNBs ansatte. Totalt rundt 400 personer, blant annet DNBs CTO, har deltatt på et av Codelicious 7 suksessfulle events.

By
  • Maja Kjelstrup
May 28 20242 min. read time
codelicious_2.jpg

– Hensikten med Codelicous er å både vekke techinteressen hos kvinner som ikke har kodet før, men også å bygge nettverk blant kvinnelige engineers og bidra til at de føler seg velkomne, styrket og ivaretatt i et ellers mannsdominert miljø», sier initiativtaker Marina Santos Haugen.

I dag har vi en andel på 23 prosent kvinner innen jobbfamilien Engineering og tech i DNB, slik den også er i Norge og Europa ellers. Codelicious jobber aktivt med og setter søkelys på å øke andelen, i tillegg til å skape gode støttenettverk for kvinnelige engineers.

codelicious.jpg

– Tror jeg kunne vært god!

Både nybegynnere og mer erfarne har fått prøvd seg i teknologier som for eksempel Snowflake, dbt, Streamlit, Flutter, HTML, Typescript, CSS og React. Event-serien har tilbydd nybegynnerkurs i koding, hands-on workshop på DNBs nye dataplattform og en hel del verdifull kompetanse- og relasjonsbygging på tvers av tech i DNB.

– Jeg kan ikke kode, men tror jeg kunne vært god! Lisbeth Ulsaker tok turen hele veien fra Gjøvik for å delta på kodekurs for kvinner i Bjørvika i november i fjor, der hensikten var å bygge både tech-kompetanse og tech-selvtillit blant kvinner i DNB.

Kodekurset, laget av Greenhouse, ga en introduksjon til programmering og webutvikling. En annen deltaker sa følgende: «Lately, I’ve lost the motivation to be re-skilled to something more technical. However, last Codelicious breathed new life into this plan.»

100+ deltakere på Snowflake-Codathon

I tillegg til tilbud til nybegynnere, arrangerte Codelicious i samarbeid med datamiljøet en hands-on workshop på Snowflake hos DNBs hovedkontor i april. Over 100 nysgjerrige DNBere fikk en innføring i dataverktøyene vi bruker i DNB, datatransformasjon med dbt (data build tool) på Snowflake, og laget en dashbord-app ved hjelp av Streamlit.

Denne helt spesielle utgaven var et samarbeid med «Data & Analytics Platform»-teknologifamilien ledet av Alice Felicity Skramstad, som la inn en enorm innsats i å hente og forberede dataene og oppsettet til workshopen.

Veien videre

Etter å ha testet ulike formater, går nå Codelicious tilbake til sin opprinnelige form (men med mulighet for «gjestespill»): lavterskel, uformelle kodekvelder med god mat og drikke, der kvinner fra ulike techdeler av banken bygger nettverk og jobber på felles utfordringer.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of DNB.

© DNB

To dnb.no

Informasjonskapsler

DNB samler inn og analyserer data om din brukeratferd på våre nettsider.